Zelfsturing vraagt om een flinke gedragsverandering

Véronique Willems en Chris Peek vertellen over: meer zelfsturing vraagt om een flinke gedragsverandering. En daar is vaak niet minder, maar meer leiderschap voor nodig. Maar wel een andere vorm van leiderschap dan het traditionele, hiërarchische leiderschap.