Privacyverklaring

Chris Peek/Véronique Willems gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens om vinden het belangrijk om te voldoen aan de gewijzigde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De grondslag waarop Chris Peek/Véronique Willems verzoeken om persoonsgegevens en deze verwerken, is toestemming van de betrokken persoon. Het betreft alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht en het informeren van onze relaties over onze diensten, nieuws en ontwikkelingen. Hiervoor wordt vooraf nadrukkelijk toestemming gevraagd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Chris Peek/Véronique Willems verwerken alleen persoonsgegevens die klanten zelf aan ons verstrekken:

Contactformulier op website

Naam, e-mailadres en optioneel bedrijfsnaam, functie en telefoonnummer.

Intake of oriënterend gesprek
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functie.

Uitvoering opdracht
De benodigde gegevens ten behoeve van advies, coaching en/of training en facturatie zoals: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, functie, naam leidinggevende/opdrachtgever en opdrachtbevestiging.

Delen van persoonsgegevens met derden
Chris Peek/Véronique Willems verwerken alleen zelf de persoonsgegevens of een door ons ingehuurde coach of trainer. Dat wordt duidelijk voorafgaand aan het programma aangegeven en overeengekomen. Het gaat hier alleen om de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.