Over Zelfsturing vraagt Leidinggeven

Samenvatting

Zelfsturende professionals en zelforganiserende teams zijn van toegevoegde waarde, maar ontstaan niet vanzelf. Dat vraagt meestal niet om minder maar juist om méér leiderschap. Maar wel anders dan het traditionele, hiërarchische leiderschap. Maar hoe doe je dat dan? Daarover gaat het boek ‘Zelfsturing vraagt Leidinggeven’. 
Waarom een boek over zelfsturing en leidinggeven?
Op heel veel plaatsen zien we organisaties worstelen met het invoeren van zelfsturing en zelforganiserende teams. Vaak heeft dat te maken met de rol van de leidinggevende. Soms doordat die moeilijk kan loslaten en te weinig ruimte en vertrouwen geeft. Maar vaker nog juist door het ontbreken van leiding. Bijvoorbeeld doordat er te snel een streep gaat door de functie van teamleider of dat de zittende leidinggevende denkt dat hij vooral op de achtergrond moet blijven.

Wat voegt juist dit boek toe?
Dat zelfsturing vraagt om leidinggeven, daarover is men het in de literatuur wel over eens. Maar dan komt het. Hoe doe je dat dan? In ‘Zelfsturing vraagt Leidinggeven’ geven we 50 hele praktische tips. Herkenbaar, direct toepasbaar. En dat alles nog eens op een toegankelijke manier beschreven. Prikkelend en af en toe met een knipoog. Het zet de lezer aan het denken: hoe pak ik dit soort zaken aan? Maar biedt ook direct een alternatief.


Juist meer leidinggeven i.p.v. minder
In ons vorige boek ‘Professionals aan het stuur’ beschrijven we dat de omslag naar meer zelfsturing een forse verandering vraagt van iedereen. We behandelen daarin 10 pijlers die je op orde moet hebben, wil zelfsturing kansrijk zijn. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Zo’n grote verandering vraagt om leiderschap. Bijvoorbeeld om de bestaande patronen bij professionals en teams te zien, te benoemen en ter discussie te stellen. Je wilt dat professionals meedenken, verantwoordelijkheid nemen, elkaar scherp houden etc. Dan moet je ze daarvoor uitnodigen en naar ze luisteren. Maar aan de andere kant moet je ook professionals aanspreken die afwachtend blijven en weinig eigenaarschap tonen. En dat dan weer op een manier dat je de professional niet uitschakelt en afserveert, maar juist inschakelt en in de goede richting krijgt. Als je ziet dat de professionals en het team het oppakken dan maak je langzaamaan een beweging naar de achtergrond. Je kijkt welke taken en aspecten van je leiderschap je in het team belegt.

Het belang van een professionele dialoog
De dialoog met de professional is van wezenlijk belang. Daar moet het voor een groot deel gebeuren. Communicatieve vaardigheden zijn voor een leidinggevende zijn belangrijkste instrument. In dit boek staan we daar uitgebreid bij stil en geven veel praktische tips die je gaan helpen om vanuit je leidinggevende rol meer zelfsturing bij de professionals en je team te realiseren. Dat zit ‘m soms in kleine dingen, die maken dat de ander achterover in zijn stoel blijft leunen, of dat je hij op het puntje van zijn stoel gaat zitten.
Daarnaast geven we ook allerlei tips over het teamoverleg. Een belangrijk moment: gaat iedereen afwachten en naar de leidinggevende kijken? Of krijgt en pakt het team de ruimte. Soms zijn betrekkelijk simpele technieken al voldoende om een omslag te realiseren.

Chris Peek en Véronique Willems zijn beide actief als zelfstandig senior trainer, (team)coach en adviseur. Ze begeleiden professionals, (management)teams en organisaties o.a. op het gebied van teamontwikkeling, (persoonlijk) leiderschap en cultuurverandering.

Inhoud

In dit boek geven we tips over o.a.hoe je je team -tijdens het teamoverleg- in beweging krijgt, hoe je je professional op het puntje van zijn stoel krijgt, hoe je vanuit gelijkwaardigheid toch lastige issues aan kunt kaarten, hoe je mensen van tegendenken naar meedenken krijgt, hoe je op je handen leert zitten.
Hiernaast lees je de inleiding van het boek. 
Wil je met je team naar meer zelfsturing? Wil je daarbij jouw leiderschapsstijl aanpassen?
Bij Het Teamlab werken we aan het versterken -leidinggevenden- van teams. Naast een aantal eendaagse modules verzorgen we ook maatwerktrajecten.

reacties van lezers