Zelfsturende professionals en zelforganiserende teams zijn van toegevoegde waarde, maar ontstaan niet vanzelf. Hoe pak je dat aan? Daarover gaat het platform Professionals aan het Stuur. Met boeken, materialen, training en begeleiding ondersteunen wij teams en organisaties met het invoeren van meer zelfsturing.
Wil jij aan de slag met zelfsturende of zelforganiserende teams? 
Of ben je al op weg, maar verloopt het allemaal stroef en leidt het tot teleurstelling, frustratie, verspilling, enzovoorts? 
Wil je ideeën voor een succesvolle aanpak, waarbij de professionals zich eigenaar voelen?
Wil jij ook meer speelruimte voor de professional?
En wil jij dat de professional die ruimte ook daadwerkelijk pakt, zodat hij zijn expertise volop kan inzetten voor de klant/cliënt/patiënt/leerling?
Wil je dat jouw collega’s weer werken vanuit eigenaarschap, met meer trots en werkplezier?

Nieuw bedrijf!

We zijn live! Het Teamlab is een nieuw bedrijf dat zich richt op het versterken van teams We werken volgens beproefde methodes, geven kaders, tools en professionele begeleiding. In ééndaagse modules of langere trajecten. Met altijd concreet en direct resultaat. Gegarandeerd! Met mede-oprichters Margriet Wensink en Adrienne Kleinschmidt zetten Véronique Willems en Chris Peek de schouders onder dit nieuwe initiatief. Een lang gekoesterde wens komt hiermee uit. Het gevoel veel meer voor teams te kunnen betekenen. 

Met krachtige, compacte interventies. Waarbij iedereen direct uit de stoel komt en in beweging wordt gezet. Samen de schouders eronder, iedereen spreekt zich uit en draagt bij. Het eigenaarschap daar waar het hoort: in het team. Teams gaan met een voldaan gevoel haar huis. Hard gewerkt, prima sfeer, energie spatte er vanaf en met een tastbaar resultaat. En dat alles op inspirerende plekken. Net een teamuitje…

P.S. We gaan de activiteiten vanuit Professionals aan het Stuur langzaamaan overhevelen naar Het Teamlab. De verkoop van boeken en materialen verloopt miv heden via Het Teamlab. Je wordt vanuit deze site automatisch doorgelinkt.

Bestellingen via Het Teamlab

Zelfsturing vraagt Leidinggeven

50 praktische tips voor leidinggeven aan zelfsturing 

Zelfsturende professionals en zelforganiserende teams vragen meestal niet om minder maar juist om méér leiderschap. Maar wel anders dan het traditionele, hiërarchische leiderschap.

In dit boek vind je 50 praktische en direct toepasbare tips. In evenzoveel korte hoofdstukken, herkenbaar en prikkelend opgeschreven. Met deze manier van leidinggeven geef je professionals veel ruimte en verantwoordelijkheid. En zorg je er ook voor dat ze resultaatgerichter werken. Jij biedt vanuit jouw leidinggevende rol concrete handvatten en stelt duidelijke kaders. Vanuit gelijkwaardige communicatie ben je open en constructief met professionals in gesprek. Je creëert een werkklimaat waarin professionals ruimte krijgen èn pakken om daarmee hun klanten (cliënten, patiënten, studenten etc.) beter van dienst te zijn. Klant blij en professional blij. Wie wil dit nou niet?

Nu tijdelijk Combi deal. Bestel beide boeken niet voor € 49,50, maar € 44,50 !

Professionals aan het stuur

10 pijlers om samen te bouwen aan meer zelfsturing in je organisatie

In dit praktische handboek lees je hoe je samen met collega’s kunt bouwen aan meer “zelfsturing” in je organisatie.

We beschrijven 10 pijlers die van belang zijn en het fundament vormen. Per pijler krijg je allerlei suggesties hoe je die kunt versterken. Daarnaast hebben we professionals uit diverse organisaties geïnterviewd en laten we hen aan het woord over hun ervaringen. Ook zij geven concrete adviezen over meer zelforganisatie en zelfsturing. Professionals aan het stuur is voor iedereen die meer eigenaarschap en optimale ruimte voor professionals nastreeft.

Download de Toolbox

Je kunt de Toolbox die hoort bij het boek Professionals aan het stuur hier -kosteloos- downloaden. Hierin zitten diverse bestanden die je direct kunt gebruiken in het werken met jo...
Lees verder

Walk the Talk

Onlangs werd Chris door Maureen Bolwerk uitgenodigd om deel te nemen aan haar serie Walk the Talk. Al wandelend spraken we over zaken als zelforganisatie en vergroten van eigenaars...
Lees verder

Teamontwikkeling Onderwijsteam

We begeleiden een onderwijsteam op het vlak van samenwerken en het hiermee versterken van de professionele dialoog. Het team bestaat uit 15 professionals. Gedurende het traject zoe...
Lees verder

Aan de slag

‘Met onze boeken, materialen en ondersteuning kan je als organisatie daadwerkelijk aan de slag met zelforganiserende of zelfsturende teams. We hanteren geen hoogdravende theoretische beschouwingen, maar houden van ‘herkenbaar, begrijpelijk en toepasbaar’. We reiken inspirerende voorbeelden aan waarin professionals meer lef tonen, samen resultaten nastreven en elkaar daarop aanspreken, kortom meer bereiken dan voorheen.

We werken met leidinggevenden, teamcoaches, HR adviseurs en -daar doen we het vooral voor- professionals die verlangen naar het stuur in handen.

Pakketten

Onze boeken, materialen en diensten zijn nu verkrijgbaar in interessante pakketten. 

reacties van lezers