10 pijlers om samen te bouwen aan meer zelfsturing in je organisatie 

Wil jij ook meer speelruimte voor de professional?
En wil jij dat de professional die ruimte ook daadwerkelijk pakt, zodat hij zijn expertise volop kan inzetten voor de klant/cliënt/patiënt/leerling?
Wil je dat jouw collega’s weer werken vanuit zelfregie, met meer trots en werkplezier?
In dit praktische handboek nemen wij, Chris Peek en Véronique Willems, jou als lezer mee hoe je samen met collega’s kunt bouwen aan meer “zelfsturing” in je organisatie.

Ervaringen & concreet advies

We beschrijven 10 pijlers die van belang zijn en het fundament vormen. Per pijler krijg je allerlei suggesties hoe je die kunt versterken. Daarnaast hebben we professionals uit diverse organisaties geïnterviewd en laten we hen aan het woord over hun ervaringen. Ook zij geven concrete adviezen over meer zelforganisatie en zelfsturing. Professionals aan het stuur is voor iedereen die meer eigenaarschap en optimale ruimte voor professionals nastreeft. 
najaar 2020 - 

Eendaagse Workshop
Hoe krijg je professionals ‘aan het stuur’?

Ben jij leidinggevende, teamcoach of hr-adviseur en streef jij naar meer eigenaarschap en speelruimte voor de professionals in jouw organisatie? En wil je dat de professionals die ruimte ook daadwerkelijk pakken zodat ze hun expertise volop inzetten voor hun klant/cliënt/patiënt/leerling? Wil je aan de slag met zelforganiserende of zelfsturende teams? Of ben jij de professional die zelf het stuur in handen wil nemen?


In deze eendaagse workshop nemen Véronique Willems en Chris Peek je mee in het gedachtegoed vanuit hun boek Professionals aan het stuur. Je wordt niet bestookt met hoogdravende theoretische beschouwingen, maar gaat aan de slag met praktische, herkenbare, begrijpelijke en direct toepasbare zaken.

Aan het eind van de dag: 
  • Ken je de 10 pijlers die het fundament vormen waarop je meer zelfsturing kunt realiseren.
  • Heb je een quickscan van je eigen team.
  • Heb je een plan van aanpak hoe je met je team aan de slag kunt om meer zelfsturing te realiseren.
  • Heb je een aantal handige tools gekregen die je direct in de praktijk kunt inzetten.

Klaar voor corona?

Binnen een paar dagen moest heel het onderwijs online. Ook op de universiteiten. Op de Universiteit Utrecht zijn ze in 2014 al begonnen met het programma Educate-it over onderwijsi...
Lees verder

Teams naar een andere modus

Mijn vrouw werkt in het onderwijs. Gisteren ontving ze een mail van haar leidinggevende. “Ik kruip nu weer even achter het scherm om met jullie contact te houden…. Hoewel het a...
Lees verder

Aan de slag

Met dit boek kan je als organisatie daadwerkelijk aan de slag met zelforganiserende of zelfsturende teams. Geen hoogdravende theoretische beschouwingen, maar herkenbaar, begrijpelijk en toepasbaar. Met inspirerende voorbeelden waarin professionals meer lef tonen, samen resultaten nastreven en elkaar daarop aanspreken, kortom meer bereiken dan voorheen.

Dit boek is voor leidinggevenden, teamcoaches en HR adviseurs. En uiteindelijk doen we het vooral voor de professionals zelf die verlangen naar het stuur in handen.

Aan de slag

Met dit boek kan je als organisatie daadwerkelijk aan de slag met zelforganiserende of zelfsturende teams. Geen hoogdravende theoretische beschouwingen, maar herkenbaar, begrijpelijk en toepasbaar. Met inspirerende voorbeelden waarin professionals meer lef tonen, samen resultaten nastreven en elkaar daarop aanspreken, kortom meer bereiken dan voorheen.

Dit boek is voor leidinggevenden, teamcoaches en HR adviseurs. En uiteindelijk doen we het vooral voor de professionals zelf die verlangen naar het stuur in handen.

Boek presentatie

Kijk hier naar een korte impressie van de boeklancering op 25 januari 2019 van het boek Professionals aan het stuur geschreven door Chris Peek en Véronique Willems. 
Kijk hier naar een korte impressie van de boeklancering op 25 januari 2019 van het boek Professionals aan het stuur geschreven door Chris Peek en Véronique Willems. 

reacties van lezers