Zelfsturende professionals en zelforganiserende teams zijn van toegevoegde waarde, maar ontstaan niet vanzelf. Hoe pak je dat aan? Daarover gaat het platform Professionals aan het Stuur. Met boeken, materialen, training en begeleiding ondersteunen wij teams en organisaties met het invoeren van meer zelfsturing.
Wil jij aan de slag met zelfsturende of zelforganiserende teams? 
Of ben je al op weg, maar verloopt het allemaal stroef en leidt het tot teleurstelling, frustratie, verspilling, enzovoorts? 
Wil je ideeën voor een succesvolle aanpak, waarbij de professionals zich eigenaar voelen?
Wil jij ook meer speelruimte voor de professional?
En wil jij dat de professional die ruimte ook daadwerkelijk pakt, zodat hij zijn expertise volop kan inzetten voor de klant/cliënt/patiënt/leerling?
Wil je dat jouw collega’s weer werken vanuit eigenaarschap, met meer trots en werkplezier?

Nu ook verkrijgbaar in elke boekhandel!!

Zelfsturing vraagt Leidinggeven

50 praktische tips voor leidinggeven aan zelfsturing 

Zelfsturende professionals en zelforganiserende teams vragen meestal niet om minder maar juist om méér leiderschap. Maar wel anders dan het traditionele, hiërarchische leiderschap.

In dit boek vind je 50 praktische en direct toepasbare tips. In evenzoveel korte hoofdstukken, herkenbaar en prikkelend opgeschreven. Met deze manier van leidinggeven geef je professionals veel ruimte en verantwoordelijkheid. En zorg je er ook voor dat ze resultaatgerichter werken. Jij biedt vanuit jouw leidinggevende rol concrete handvatten en stelt duidelijke kaders. Vanuit gelijkwaardige communicatie ben je open en constructief met professionals in gesprek. Je creëert een werkklimaat waarin professionals ruimte krijgen èn pakken om daarmee hun klanten (cliënten, patiënten, studenten etc.) beter van dienst te zijn. Klant blij en professional blij. Wie wil dit nou niet?

Nu tijdelijk Combi deal. Bestel beide boeken niet voor € 49,50, maar € 39,50 !

Professionals aan het stuur

10 pijlers om samen te bouwen aan meer zelfsturing in je organisatie

In dit praktische handboek lees je hoe je samen met collega’s kunt bouwen aan meer “zelfsturing” in je organisatie.

We beschrijven 10 pijlers die van belang zijn en het fundament vormen. Per pijler krijg je allerlei suggesties hoe je die kunt versterken. Daarnaast hebben we professionals uit diverse organisaties geïnterviewd en laten we hen aan het woord over hun ervaringen. Ook zij geven concrete adviezen over meer zelforganisatie en zelfsturing. Professionals aan het stuur is voor iedereen die meer eigenaarschap en optimale ruimte voor professionals nastreeft.
voorjaar 2021 - 

Online workshop
Hoe krijg je professionals ‘aan het stuur’?

Ben jij leidinggevende, teamcoach of hr-adviseur en streef jij naar meer eigenaarschap en speelruimte voor de professionals in jouw organisatie? En wil je dat de professionals die ruimte ook daadwerkelijk pakken zodat ze hun expertise volop inzetten voor hun klant/cliënt/patiënt/leerling? Wil je aan de slag met zelforganiserende of zelfsturende teams? Of ben jij de professional die zelf het stuur in handen wil nemen?


In deze online workshop nemen auteurs Véronique Willems en/of Chris Peek je mee in het gedachtegoed vanuit hun boek Professionals aan het stuur. Je wordt niet bestookt met hoogdravende theoretische beschouwingen, maar gaat aan de slag met praktische, herkenbare, begrijpelijke en direct toepasbare zaken.
De workshop duurt 4 uur..

Aan het eind van de bijeenkomst: 
  • Ken je de 10 pijlers die het fundament vormen waarop je meer zelfsturing kunt realiseren.
  • Heb je een quickscan van je eigen team.
  • Heb je een plan van aanpak hoe je met je team aan de slag kunt om meer zelfsturing te realiseren.
  • Heb je een aantal handige tools gekregen die je direct in de praktijk kunt inzetten.

Teamontwikkeling Onderwijsteam

We begeleiden een onderwijsteam op het vlak van samenwerken en het hiermee versterken van de professionele dialoog. Het team bestaat uit 15 professionals. Gedurende het traject zoe...
Lees verder

HR-professionals aan het Stuur

We begeleiden een HR-team op het vlak van samenwerken en het hiermee versterken van de professionele dialoog. Het team bestaat uit 15 professionals. Gedurende het traject zoeken we...
Lees verder

Het Grootste Kennisfestival

Donderdag 24 september 2020 vindt Het Grootste Kennisfestival plaats in Deventer. Vanwege Corona in een aangepaste vorm. Wij verzorgen een sessie over Professionals aan het stuur. ...
Lees verder

Aan de slag

‘Met onze boeken, materialen en ondersteuning kan je als organisatie daadwerkelijk aan de slag met zelforganiserende of zelfsturende teams. We hanteren geen hoogdravende theoretische beschouwingen, maar houden van ‘herkenbaar, begrijpelijk en toepasbaar’. We reiken inspirerende voorbeelden aan waarin professionals meer lef tonen, samen resultaten nastreven en elkaar daarop aanspreken, kortom meer bereiken dan voorheen.

We werken met leidinggevenden, teamcoaches, HR adviseurs en -daar doen we het vooral voor- professionals die verlangen naar het stuur in handen.

Pakketten

Onze boeken, materialen en diensten zijn nu verkrijgbaar in interessante pakketten. 

reacties van lezers