Zelfsturend team bij gemeente

We begeleiden een Team Sociaal Domein van een fusiegemeente bij hun weg naar meer zelfsturing. Na een korte introductie van het gedachtegoed van Professionals aan het stuur en de 10 pijlers hebben we met het hele team een scan gemaakt. Welke pijlers vinden zij op sterkte? Welke pijlers behoeven aandacht. Meteen daarna hebben we met het team ook gekeken naar hun suggesties om de verschillende pijlers te versterken.
Er was duidelijk behoefte om de 'harde kant' aan te pakken. Teamdoelstellingen zijn scherper neergezet. Maar ook de teamgrootte is aanpakt. Zo gaat het grote team bijvoorbeeld in kleinere clusters aan de slag. Daarnaast is er ook aandacht voor de 'zachte' kant. Daarvoor werken we o.a met het instrument Insights Discovery. Hierdoor ontstaat meer inzicht en begrip in elkaars gedrag. 
Het bespreken van onderstroom agenderen we vaker en wordt gewoon. Steeds meer mensen voelen zich verantwoordelijk. Niet alleen meer voor hun eigen stukje, maar ook voor het grotere geheel. 
We bekijken voortdurend wat de vervolgstappen moeten worden met een regiegroep waarin ook verschillende teamleden zitten. Daarmee ligt het eigenaarschap waar het hoort te liggen. En zo'n verandertraject laat zich tenslotte niet lineair plannen.