Zelfsturend team bij gemeente

We begeleiden een Team Sociaal Domein van een fusiegemeente bij hun weg naar meer zelfsturing. Zo kijken we samen naar de 'harde' kant. Zo gaat het grote team bijvoorbeeld in kleinere clusters aan de slag. Daarnaast is er ook aandacht voor de 'zachte' kant. Daarvoor werken we met het instrument Insights Discovery.
We bekijken voortdurend wat de vervolgstappen moeten worden met een regiegroep waarin ook verschillende teamleden zitten.