Mooie recensie

Op Managementboek.nl verscheen een mooie, onafhankelijke recensie van Rudy Kor. Hij is organisatieadviseur, auteur van diverse managementboeken en is senior partner bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Hij heeft in onze ogen heel goed begrepen wat we wel, maar ook wat we niet, beogen met het boek. Hieronder de integrale versie.

"Peek en Willems hebben met Professionals aan het stuur een praktisch en overzichtelijk boek geschreven waarin zelfsturing handen en voeten krijgt. Het boek gaat niet in op de vraag waarom zelfsturing nodig kan zijn, maar hoe je het doet.
Chris Peek en Véronique Willems – van den Hurk zijn geen voorstanders van zelforganisatie koste wat het kost. De subtitel van het boek, ‘10 pijlers om samen te bouwen aan meer zelfsturing in je organisatie’ geeft dit al aan in de woorden ‘meer zelfsturing’. Hoe het met de zelfsturing staat kan in een eenvoudige QuickScan van vijftig vragen worden beoordeeld.
Het boek biedt ‘bovenbazen’ een goed handvat bij de beslissing of, en in welke mate, ze een vorm van zelfsturing willen invoeren. Daarnaast houdt het boek managers en stafleden, die in organisaties werken waar zelfsturende eenheden al bestaan, een goede spiegel voor. Ook teamleden die (gaan) werken in zelfsturende teams komen aan hun trekken in het boek door de handige oefeningen en modellen. Het geeft hen ook handreikingen waarmee ze het eigen functioneren gerichter kunnen beoordelen en verbeteren. De website die bij het boek hoort is nog wel heel erg ‘under construction’ en voegt (nu nog?) weinig toe aan het boek.
De prettige schrijfstijl maakt het tot een toegankelijk boek, met een mix van theorie en praktische suggesties. Elk hoofdstuk sluit af met interviews met professionals die hun ervaringen delen. Ik heb me wel afgevraagd waarom er tien pijlers zijn en geen acht of elf. Het antwoord ligt denk ik besloten in de pragmatiek van de auteurs, het boek heeft volgens mij geen wetenschappelijke of vernieuwende pretenties. Ze delen hun ervaringskennis als trainer en adviseur met de lezer. Op een handige manier komen bestaande modellen aan de orde (met bronvermelding), met aansluitend vaak een vragenlijstje of oefening.
Aan het begin van ieder hoofdstuk vertellen de auteurs waar het in het hoofdstuk over gaat, en aan het einde vatten ze het hoofdstuk samen in de vorm van conclusies. Bovendien geven ze in het inleidende hoofdstuk suggesties welk hoofdstuk vooral geschikt is voor management, welke voor teamleden en welke voor stafmedewerkers. Deed elke auteur maar zo gedisciplineerd aan lezersmanagement!
Ik doe de auteurs natuurlijk geen recht door van elk hoofdstuk c.q. van elke pijler maar één conclusie over te nemen, maar ik denk dat je zo wel een beeld krijgt bij de opvattingen van de twee auteurs:
1. Over het belang van visie: Het in kaart brengen van oud en nieuw gedrag zet de visie rondom meer zelfsturing op scherp. Wat vraagt dit van alle betrokkenen? Neem deze input mee voordat je een definitieve keuze maakt.
2. Over verbindend leiderschap: Zelfsturing vraagt stevig sturen vanuit het management.
3. Logische teamsamenstelling: Intrinsiek gemotiveerde professionals zijn de basis voor de juiste teamsamenstelling.
4. Concrete Doelstellingen: Verantwoordelijkheid nemen voor resultaat en eigen gedrag is de basishouding van een zelfsturende professional.
5. Duidelijke kaders: Er zijn kaders, regels en uitgangspunten nodig om het speelveld van de professional af te bakenen. Binnen dit speelveld kan de professional vanuit vrijheid acteren en zelf keuzes maken.
6. Taakvolwassen professionals: Taakvolwassenheid ontstaat door kennis en ervaring, zelfsturend vermogen en zelfreflectie, focus op invloed, professionele verwondering en oplossingsgerichtheid.
7. Professionele dialoog: Professioneel ruziemaken is is soms nodig en zelfs functioneel voor teamontwikkeling.
8. Samen leren: Resultaatoriëntatie staat centraal bij het leren: wat levert dit ons en onze klant op?
9. Faciliterende staf: Meer zelfsturing in de organisatie vraagt om een andere, meer ondersteunende, vraaggestuurde en faciliterende opstelling van de staf.
10. Beschikbare middelen: Invoering van zelfsturing kost in eerste instantie meer tijd en geld. Dat moet er wel zijn.

Kortom: Professionals aan het stuur - 10 pijlers om samen te bouwen aan meer zelfsturing in je organisatie van Chris Peek en Véronique Willems – van den Hurk biedt slim bij elkaar gegroepeerde info voor zelfsturende teams."

Rudy Kor is organisatieadviseur en auteur van diverse managementboeken. Hij is senior partner bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Hij startte zijn werkzame leven bij Philips in Eindhoven. Zijn passie ligt in het enerzijds reduceren van complexiteit van organisatiekundige vraagstukken en anderzijds bij het overdragen van kennis hierover, op zo’n manier dat het betrokkenen energie geeft.