10 pijlers om samen te bouwen aan meer zelfsturing in je organisatie 

Wil jij ook meer speelruimte voor de professional?
En wil jij dat de professional die ruimte ook daadwerkelijk pakt, zodat hij zijn expertise volop kan inzetten voor de klant/cliënt/patiënt/leerling?
Wil je dat jouw collega’s weer werken vanuit zelfregie, met meer trots en werkplezier?
In dit praktische handboek nemen wij, Chris Peek en Véronique Willems, jou als lezer mee hoe je samen met collega’s kunt bouwen aan meer “zelfsturing” in je organisatie.

Ervaringen & concreet advies

We beschrijven 10 pijlers die van belang zijn en het fundament vormen. Per pijler krijg je allerlei suggesties hoe je die kunt versterken. Daarnaast hebben we professionals uit diverse organisaties geïnterviewd en laten we hen aan het woord over hun ervaringen. Ook zij geven concrete adviezen over meer zelforganisatie en zelfsturing. Professionals aan het stuur is voor iedereen die meer eigenaarschap en optimale ruimte voor professionals nastreeft. 

Reactie van een lezer

Waardevol en praktisch handboek! - Praktisch en zeer prettig leesbaar boek. De tien pijlers geven houvast om zelfsturing succesvol vorm te geven in teams en organisaties. Ook als...
Lees verder

Geslaagde boeklancering

Ruim 80 genodigden waren 25 januari jl. aanwezig bij de boeklancering die plaatsvond bij zorginstelling Cello in Rosmalen. Voordat het eerste boek onthuld werd, werden de aanwezige...
Lees verder

Aan de slag

Met dit boek kan je als organisatie daadwerkelijk aan de slag met zelforganiserende of zelfsturende teams. Geen hoogdravende theoretische beschouwingen, maar herkenbaar, begrijpelijk en toepasbaar. Met inspirerende voorbeelden waarin professionals meer lef tonen, samen resultaten nastreven en elkaar daarop aanspreken, kortom meer bereiken dan voorheen.

Dit boek is voor leidinggevenden, teamcoaches en HR adviseurs. En uiteindelijk doen we het vooral voor de professionals zelf die verlangen naar het stuur in handen.

Aan de slag

Met dit boek kan je als organisatie daadwerkelijk aan de slag met zelforganiserende of zelfsturende teams. Geen hoogdravende theoretische beschouwingen, maar herkenbaar, begrijpelijk en toepasbaar. Met inspirerende voorbeelden waarin professionals meer lef tonen, samen resultaten nastreven en elkaar daarop aanspreken, kortom meer bereiken dan voorheen.

Dit boek is voor leidinggevenden, teamcoaches en HR adviseurs. En uiteindelijk doen we het vooral voor de professionals zelf die verlangen naar het stuur in handen.

reacties van lezers