10 pijlers om samen te bouwen aan meer zelfsturing in je organisatie 

Wil jij ook meer speelruimte voor de professional?
En wil jij dat de professional die ruimte ook daadwerkelijk pakt, zodat hij zijn expertise volop kan inzetten voor de klant/cliënt/patiënt/leerling?
Wil je dat jouw collega’s weer werken vanuit zelfregie, met meer trots en werkplezier?
In dit praktische handboek nemen wij, Chris Peek en Véronique Willems, jou als lezer mee hoe je samen met collega’s kunt bouwen aan meer “zelfsturing” in je organisatie.

Ervaringen & concreet advies

We beschrijven 10 pijlers die van belang zijn en het fundament vormen. Per pijler krijg je allerlei suggesties hoe je die kunt versterken. Daarnaast hebben we professionals uit diverse organisaties geïnterviewd en laten we hen aan het woord over hun ervaringen. Ook zij geven concrete adviezen over meer zelforganisatie en zelfsturing. Professionals aan het stuur is voor iedereen die meer eigenaarschap en optimale ruimte voor professionals nastreeft. 

Ruimte geven en ruimte pakken

In deze video vertellen Chris Peek en Véronique Willems over hun boek Professionals aan het stuur. O.a. over taakvolwassen professionals, over ruimte geven en ruimte pakken en hoe...
Lees verder

Boeklancering

Op 25 januari 2019 verscheen het boek Professionals aan het stuur, geschreven door Chris Peek en Véronique Willems. Deze film laat zien hoe de boeklancering plaats vond....
Lees verder

Aan de slag

Met dit boek kan je als organisatie daadwerkelijk aan de slag met zelforganiserende of zelfsturende teams. Geen hoogdravende theoretische beschouwingen, maar herkenbaar, begrijpelijk en toepasbaar. Met inspirerende voorbeelden waarin professionals meer lef tonen, samen resultaten nastreven en elkaar daarop aanspreken, kortom meer bereiken dan voorheen.

Dit boek is voor leidinggevenden, teamcoaches en HR adviseurs. En uiteindelijk doen we het vooral voor de professionals zelf die verlangen naar het stuur in handen.

Aan de slag

Met dit boek kan je als organisatie daadwerkelijk aan de slag met zelforganiserende of zelfsturende teams. Geen hoogdravende theoretische beschouwingen, maar herkenbaar, begrijpelijk en toepasbaar. Met inspirerende voorbeelden waarin professionals meer lef tonen, samen resultaten nastreven en elkaar daarop aanspreken, kortom meer bereiken dan voorheen.

Dit boek is voor leidinggevenden, teamcoaches en HR adviseurs. En uiteindelijk doen we het vooral voor de professionals zelf die verlangen naar het stuur in handen.

Boek presentatie

Kijk hier naar een korte impressie van de boeklancering op 25 januari 2019 van het boek Professionals aan het stuur geschreven door Chris Peek en Véronique Willems. 
Kijk hier naar een korte impressie van de boeklancering op 25 januari 2019 van het boek Professionals aan het stuur geschreven door Chris Peek en Véronique Willems. 

reacties van lezers