Dialoogkaarten (Spel)

Ben jij leidinggevende, teamcoach of hr-adviseur en streef jij naar meer eigenaarschap en speelruimte voor de professionals in jouw organisatie?
En wil je dat de professionals die ruimte ook daadwerkelijk pakken zodat ze hun expertise volop inzetten voor de klant/cliënt/patiënt/leerling? 
Wil je aan de slag met zelforganiserende of zelfsturende teams? 
Voor de professional die zelf het stuur in handen wil nemen hebben wij deze dialoogkaarten.

Aan de slag

Deze kaartenset maakt onderdeel uit van diverse tools die horen bij het boek Professionals aan het stuur. Je kunt met deze set kaarten verschillende oefeningen doen, zoals een sorteeroefening met het team: Welke pijlers hebben we wel / niet op orde? Of een oefening om met afstand naar je eigen organisatie te kijken en je analyse aan te scherpen alvorens jullie de volgende stap samen zetten op weg naar meer eigenaarschap en zelfsturing.

Een voorbeeldoefening is als volgt:
Samen in dialoog
Neem alle witte kaarten op een stapel (of maak vooraf een selectie over die pijlers waarover je specifiek in gesprek wilt gaan) en nodig jezelf en/of de ander uit om drie stapels te maken:

• Stapel 1: Dit hebben wij goed op orde
• Stapel 2: Dit verdient extra aandacht
(hebben we nog onvoldoende op orde en/of kan beter).
• Stapel 3: niet op ons van toepassing.

.   
Vervolgens kun je twee stappen zetten:
1. Ga in gesprek over de successen.
Kies de stapel met de kaarten die goed op orde zijn en kies daaruit datgene waar je het meest trots op bent. Bespreek die kaarten met elkaar en bespreek wat heeft bijgedragen aan dit succes: hoe hebben jullie hier invloed op gehad?

2. Pak de stapel met de kaarten die extra aandacht verdienen.
Neem die stapel nog eens door en kom tot een top 3 met kaarten waarbij jij verwacht dat jullie als team of organisatie daar op korte termijn stappen in kunnen zetten. De zogenaamde quick wins. Deel die met elkaar en licht toe waarom. Vraag hierbij actief door. Vervolgens kun je met elkaar komen tot een gezamenlijke top drie als basis om volgende stappen te bepalen. 

reacties van lezers